BOARD 2002-2003

 

Suzanne Vijfhuizen – Chairman

Marianne de Boer – Treasurer

Cynthia Ottenhof – Secretary

Egbert-Jan Visscher – Public Relations

Joost Stoffels – ´╗┐Commissary Book Sales