Marinette Mul – Voorzitter

Tom Wassenaar – Penningmeester

Arjan van de Rest – Secretaris