ALGEMENE INFORMATIE

In je tijd als student Aardwetenschappen aan de UvA is het waarschijnlijk dat je op een moment tegen problemen aan gaat lopen, zoals bijvoorbeeld het studentenleven, contacten met de faculteit (FNWI), het Aardwetenschappen programma, je huisvesting en veldwerkavonturen. Aangezien de vereniging over de afgelopen jaren een hoop ervaring heeft opgedaan, hebben we een lijst gemaakt met nuttige en belangrijke studiegerelateerde informatie. Als er nog informatie ontbreekt, schroom niet om contact met ons op te nemen!

Contacten binnen Aardwetenschappen en het FNWI

Het Aardwetenschappelijk programma is onderdeel van de Faculteit voor Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica (FNWI) van de UvA. Samen met de andere studieverenigingen van het FNWI heeft GAOS regelmatig vergaderingen met de Facultaire Studentenraad (FSR) en de decaan. Hier kunnen de verenigingen en de studentenraad kwesties aan de orde brengen met betrekking tot studieplekken, management van borrels en evenementen binnen het FNWI en problemen waar studieverenigingen mee zitten. Als jij als student problemen, vragen of ideeën hebt betreffende het faculteitsbestuur of educatie in het algemeen, is er ook de mogelijkheid vor jou als student om direct contact op te nemen met de FSR. Daarnaast is het ook mogelijk om het bestuur te contacteren via bestuur@svgaos.nl.

Ook binnen het studieprogramma zelf kan je je afvragen wie te contacteren voor welke informatie. Voor algemene informatie over het programma kun je contact opnemen met dr. Albert Tietema via a.tietema@uva.nl. In het geval dat je vragen hebt over aanmeldingsprocedues, afstuderen, cijfers en SIS of mogelijke andeere prodcedures is het beter om contact op te nemen met de Education Service Center (ESC) via servicedesk-esc-science@uva.nl

In het geval van persoonlijke vragen over je studievoortgang, problemen als te weinig motivatie of moeilijkheden met je stage/afstuderen, kun je contact opnemen met de studieadviseur voor MSc Life and Earth sciences studenten, Marly van den Boom, of de studieadviseurs van BSc studenten Bèta-Gamma, Future Planet Studies en Aardwetenschappen, Suzanne van Nimwegen en Marie Hoogstraten. Zij kunnen je ook helpen in het geval je in het buitenland wil studeren. Als je persoonlijke problemen wat serieuzer van aard zijn, kan je overwegen contact op te nemen met één van de studentpsychologen. Dit klinkt misschien als een grote stap, maar zij zijn er speciaal voor studenten die met persoonlijke problemen zitten zoals overmatige stress, faalangst, familieproblemen en depressie. Je wordt geholpen door studenten psychologie en is helemaal gratis.

Wie                                                                     E-mail                                                   Locatie

Facultaire Studentenraad                               fnwi@studentenraad.nl                    Science Park B0.112

ES Programma Coördinator                           msc-earth-sciences@uva.nl              Science Park C3.221

Education Service Centre (ESC)                      servicedesk-esc-sciences@uva.nl    Science Park Central Hall, 1st floor

Studieadviseur (MSc)                                       m.d.vandenboom@uva.nl                ESC Servicedesk B1.37

Studieadviseur (BSc)                                        studieadviseur-iis-science@uva.nl  Science Park C3.114 (Suzanne van Nimwegen) & C3.115 (Marie Hoogstraten)

Studentenpsychologen                                   studpsy-sts@uva.nl                            Roetersstraat 11, Roeterseiland Building

Banen en stage

Praktisch elke student heeft een bijbaantje naast de studie om wat extra geld te verdienen. Natuurlijk heb je altijd de mogelijkheid om in de horeca of in een callcenter te werken, maar de UvA en partners van GAOS kunnen veel banen bieden voor studenten die meer studiegerelateerd zijn. Er zijn vaak vacatures voor studenten om te assisteren bij het geven van vakken als studentassisent of helpen bij open dagen en informatiedagen. Als je geïnteresseerd bent in een Aardwetenschappelijk gerelateerde baan of als je op de UvA wil werken, schroom je niet om GAOS of een professor/docent direct te contacteren. Daarnaast is het erg nuttig om de GAOS Facebook pagina en de ledenmail regelmatig te checken, waar alle vacatures gedeeld worden.

Geld besparen

Geld besparen is een erg lonende strategie voor studenten. Hoewel de meeste studenten redelijk op de hoogte zijn van alle subsidies waar ze voor in aanmerking komen, noemen we ze hier toch kort. Hier kun je berekenen hoeveel je zou kunnen besparen met subsidies voor je zorgverzekering en huur (zorgtoeslag en huurtoeslag). Als je een baan hebt naast je studie kwalificeer je waarschijnlijk voor loonheffingskorting. Als je aangeeft bij je werkgever dat je gebruik wilt maken van deze subsidie, betekent dit dat je werkgever minder belasting betaalt voor jou, wat te zien is in je loon. Dit kan je slechts doen bij één bijbaan. Neem contact op met je werknemer als je hiervoor in aanmerking komt. Via mijntoeslagen.nl can je zorgtoeslag en huurtoeslag aan te vragen. Als student ben je in 99% van de gevallen gekwalificeerd voor deze toeslagen. Als je huurt van een huisbaas of een andere organisatie buiten de grote studentenhuisvesting corporaties, is het het waarschijnlijk ook waard om na te gaan of je huur binnen de legale grenzen ligt voor het type huisvesting. Dit kan je berekenen op de website van de Huurcommissie. Als je erachter komt dat je te veel betaalt kun je bijstand krijgen van de Huurcommissie om je buitensporige huur aan te vechten.

Een laatste optie om geld te besparen is nagaan of je gekwalificeerd bent voor kwijtschelding van gemeentebelasting. Als je een onafhankelijke kamer hebt (dus een eigen voordeur hebt), betaal je waarschijnlijk gemeentebelasting. Je kan kwijtschelding aanvragen door enkele documenten op te sturen met je loon, huurcontract etc. Je kan nagaan hoe dit werkt op de website van de Gemeente Amsterdam of door te bellen naar 14 020. Als je student bent en geen belachelijke hoeveelheden spaargeld hebt, kom je waarschijnlijk in aanmerking voor kwijtschelding.

Veldwerk 101

Veldwerk is een belangrijk onderdeel van een aardwetenschappelijke carrière. Het kan alleen kostbaar en zelfs riskant zijn. Ervoor zorgen dat je goed verzekerd en gesubsidieerd bent, kan dus een groot verschil maken. De UvA biedt een basisverzekering voor veldwerk, wat je dekt voor o.a. diefstal en ongelukken, gegeven dat je je aan de veldwerkrichtlijnen hebt gehouden zoals aangegeven in de veldwerkverklaring. Je hoort deze verklaring aan het begin van je opleiding te ontvangen, maar als dat niet is gebeurd is deze beschikbaar bij de ESC Service Desk.

Naast deze verzekering kun je ook overwegen om aanvullende, individuele verzekeringen te nemen (bijv. medische raadpleging in het buitenland). Hier kan je enkele reisverzekeringen vergelijken. Het is belangrijk om na te gaan of je huidige reisverzekering dekkend is voor studie uitjes of stages, aangezien extra kosten en andere voorwaarden van toepassing kunnen zijn. 

Veldwerk kan een kostbaar component van de opleiding zijn, maar er zijn enkele fondsen beschikbaar om studenten financieel te ondersteunen. Het Amsterdams Universiteitsfonds (AUF), een fonds ondersteund door alumni, heeft al vaak Aardwetenschappenlijke studenten financieel ondersteund in niet verplichte vakken, scriptie- en stageonderzoeken of de GAOS buitenlandreis. Hier kun je nagaan hoe je een dergelijke subsidie kan aanvragen. GAOS heeft voorbeelden van vorige jaren beschikbaar op aanvraag. In het geval dat veldwerk onderdeel is van een verplicht vak kan geen beroep worden gedaan op deze fondsen. Een andere optie, voor master of PhD studenten die alleen reizen voor hun scriptie, stage of wetenschappelijk congres, is de beurs van het Genootschap ter bevordering van Natuur-, Genees- en Heelkunde (HNGH)

GeoData

Een laatste ding dat elke Aardwetenschappen student nodig heeft is aardwetenschappelijke data. Er zijn excellente, gratis bronnen met data binnen zowel de UvA als van andere bronnen. Een goed punt on te starten is de UvA Geoportal. Deze server bevat geografisch gerefereerde data voor zo goed als alle veldwerklocaties en talrijke datasets voor Nederland. Het wordt ook continu geupdate met GIS tips en trucs. De login gegevens zijn beschikbaar voor studenten via de GIS-studio manager (kamer C4.204). Hieronder vind je een lijst met aanvullende bronnen van veelgebruikte aardwetenschappelijke data. Voel je vrij om contact met ons op te nemen voor toevoegingen aan de lijst!

Wat                                                               Link                                    Beschrijving

Actueel Hoogbestand Nederland            www.ahn.nl                       Zeer hoge resolitie LiDAR data van Nederland

Nationaal Georegister                               nationaalgeoregister.nl   Catalogus van Geografische data van Nederland

PDOK                                                            www.pdok.nl                     Geografische data van Nederland

Earth Explorer                                             earthexplorer.usgs.gov   Wereldwijde GeoData van de US geological Survey, waaronder de ASTER DEM

WorldClim                                                    worldclim.org                    Wereldwijde klimaatmodel data layers

Meer GeoData                                             UvA Geoportal Geodata  Zeer complete lijst van Geodata bronnen van de UvA